Wypożyczalnia samochodów Budownictwo Jak pracuje sieć wodno-kanalizacyjna?

Jak pracuje sieć wodno-kanalizacyjna?

Bez wątpienia zadbanie o sieci wodno-kanalizacyjne to ważna czynność. Ta czynność zapewnienia następnym pokoleniom dostęp do pitnej wody. Niestety ale woda może stać się deficytowa z powodu większej ilości zanieczyszczeń.Pomimo tego, że 75 procent powierzchni Ziemi jest pokryta wodą, to na podstawie szacunków Światowej Organizacji Zdrowia mniej więcej pięć miliardów, czyli aż ¾ populacji świata, funkcjonuje w niedostatku wody.

Niewątpliwie ciecz z naziemnych źródeł jest coraz bardziej zanieczyszczona. W rezultacie częściej jest źródłem wielu chorób i dolegliwości. WHO informuje, że kiedy aktualne trendy będą takie same, to pod koniec obecnej dekady – w roku 2030 – świat będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do 60 % zapotrzebowania na czystą wodę pitną.

Jak funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna w Polsce?

Kanalizacja, jako system rur i kolektorów, a ich zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych bądź sanitarnych. Kanalizacja dzielą się na kanalizację pełną lub częściową. W zdecydowanie większym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa metodą grawitacyjną. Z kolei w mniejszym stopniu stosuje się układy nadciśnieniowe albo podciśnieniowe. Obecne najczęściej spotykanymi systemami kanalizacji w naszej ojczyźnie są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Natomiast historycznie najbardziej popularną siecią była kanalizacja ogólnospławna, a w niej pomijano liczbę zanieczyszczeń dostarczanych do odbiornika wód. Z racji na coraz większą świadomość ochrony środowiska oraz dbanie o jakość wody, podejmuje się decyzję o rezygnacji z z budowania takich instalacji, aby stawiać te bardziej ekologiczne i bardziej wydajnych systemów kanalizacyjnych.

Istniejące już sieci kanalizacyjne, jak i te dopiero powstające najczęściej są zaliczane do układów pracujących grawitacyjnie.

Źródło: Przyłącza wod-kan w Warszawie

Powiązane